Đội bóng Orange C. Blues

Tên đầy đủ:
Orange C. Blues