Đội bóng Las Vegas Lights

Tên đầy đủ:
Las Vegas Lights