Đội bóng North Carolina

Tên đầy đủ:
North Carolina