Đội bóng Ittifaq Maqaba

Tên đầy đủ:
Ittifaq Maqaba