Đội bóng Al Najma (BHR)

Tên đầy đủ:
Al Najma (BHR)