Đội bóng Al Shabab (BHR)

Tên đầy đủ:
Al Shabab (BHR)