Tường thuật trực tiếp

Khuôn khổ Nữ Nhật vòng 14

41
vs
FT

(4-0)

Kênh phát sóng :

Phong độ đối đầu

18-10-2020
Nữ Nhật
INAC Leonessa Nữ 4-1 NTV Beleza Nữ
12-09-2020
Nữ Nhật
NTV Beleza Nữ 1-2 INAC Leonessa Nữ
20-10-2019
Nữ Nhật
NTV Beleza Nữ 2-1 INAC Leonessa Nữ
06-05-2019
Nữ Nhật
INAC Leonessa Nữ 1-1 NTV Beleza Nữ
20-10-2018
Nữ Nhật
NTV Beleza Nữ 0-0 INAC Leonessa Nữ
03-06-2018
Nữ Nhật
INAC Leonessa Nữ 0-1 NTV Beleza Nữ
23-09-2017
Nữ Nhật
NTV Beleza Nữ 2-0 INAC Leonessa Nữ
21-05-2017
Nữ Nhật
INAC Leonessa Nữ 1-0 NTV Beleza Nữ
11-09-2016
Nữ Nhật
NTV Beleza Nữ 3-0 INAC Leonessa Nữ
16-04-2016
Nữ Nhật
INAC Leonessa Nữ 1-2 NTV Beleza Nữ

INAC Leonessa Nữ

NTV Beleza Nữ