Tường thuật trực tiếp

Kết quả Hạng 3 Italia - Vòng 5

Thời gian ngày 18/10/2020


Kênh phát sóng :

Phong độ đối đầu

09-02-2020
Hạng 3 Italia
Giana Erminio 2-1 Alessandria
27-09-2019
Hạng 3 Italia
Alessandria 4-0 Giana Erminio
29-07-2018
Cúp Italia
Alessandria 0-1 Giana Erminio
18-03-2018
Hạng 3 Italia
Alessandria 2-2 Giana Erminio
01-04-2017
Hạng 3 Italia
Alessandria 2-4 Giana Erminio
13-11-2016
Hạng 3 Italia
Giana Erminio 1-1 Alessandria
10-04-2016
Hạng 3 Italia
Giana Erminio 0-3 Alessandria
28-11-2015
Hạng 3 Italia
Alessandria 1-0 Giana Erminio
01-02-2015
Hạng 3 Italia
Alessandria 1-0 Giana Erminio
14-09-2014
Hạng 3 Italia
Giana Erminio 0-2 Alessandria

Giana Erminio

Alessandria