Đội bóng Thừa Thiên Huế

Tên đầy đủ:
Thừa Thiên Huế