Đội bóng SV Dellach/Gail

Tên đầy đủ:
SV Dellach/Gail