Đội bóng St.Kitts and Nevis

Tên đầy đủ:
St.Kitts and Nevis