Đội bóng SKA-Khabarovsk

Tên đầy đủ:
SKA-Khabarovsk