Đội bóng Junior Barranquilla

Tên đầy đủ:
Junior Barranquilla