Đội bóng Dungannon Swi.

Tên đầy đủ:
Dungannon Swi.