Đội bóng CS Constantine

Tên đầy đủ:
CS Constantine