Đội bóng Cerro Montevideo

Tên đầy đủ:
Cerro Montevideo