Đội bóng C. Cordoba SdE

Tên đầy đủ:
C. Cordoba SdE