Đội bóng BCM Bình Dương

Tên đầy đủ:
BCM Bình Dương