Đội bóng Al Shorta (IRQ)

Tên đầy đủ:
Al Shorta (IRQ)