Đội bóng Al Shabab (KUW)

Tên đầy đủ:
Al Shabab (KUW)