Đội bóng Al Ansar (LBN)

Tên đầy đủ:
Al Ansar (LBN)