Bảng Xếp Hạng Siêu Cúp Liên Lục Địa 2022

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm