Tường thuật trực tiếp

Khuôn khổ VĐQG Venezuela vòng Cls 12

01
vs
FT

(0-0)

Kênh phát sóng :

Phong độ đối đầu

23-11-2020
VĐQG Venezuela
Yaracuyanos 0-1 Mineros Guayana
22-10-2020
VĐQG Venezuela
Mineros Guayana 3-1 Yaracuyanos
15-02-2020
VĐQG Venezuela
Yaracuyanos 0-2 Mineros Guayana
17-03-2014
VĐQG Venezuela
Mineros Guayana 1-0 Yaracuyanos
21-10-2013
VĐQG Venezuela
Yaracuyanos 1-2 Mineros Guayana
04-02-2013
VĐQG Venezuela
Yaracuyanos 2-2 Mineros Guayana
26-08-2012
VĐQG Venezuela
Mineros Guayana 1-0 Yaracuyanos
29-11-2020
VĐQG Venezuela
Atl.Venezuela 0-1 Yaracuyanos
26-11-2020
VĐQG Venezuela
Yaracuyanos 1-1 Trujillanos
23-11-2020
VĐQG Venezuela
Yaracuyanos 0-1 Mineros Guayana

Yaracuyanos

Mineros Guayana