Tường thuật trực tiếp

Khuôn khổ Hạng 2 Mexico vòng Apt 10

20
vs
FT

(0-0)

Kênh phát sóng :

Phong độ đối đầu

19-10-2020
Hạng 2 Mexico
Sonora 2-0 Leones Negros UdeG
02-03-2020
Hạng 2 Mexico
Leones Negros UdeG 3-1 Sonora
03-11-2019
Hạng 2 Mexico
Sonora 1-2 Leones Negros UdeG
24-02-2018
Hạng 2 Mexico
Sonora 2-2 Leones Negros UdeG
02-10-2017
Hạng 2 Mexico
Leones Negros UdeG 2-0 Sonora
21-01-2017
Hạng 2 Mexico
Sonora 3-1 Leones Negros UdeG
08-08-2016
Hạng 2 Mexico
Leones Negros UdeG 1-1 Sonora
22-10-2020
Hạng 2 Mexico
Tlaxcala FC 2-1 Sonora
19-10-2020
Hạng 2 Mexico
Sonora 2-0 Leones Negros UdeG
12-10-2020
Hạng 2 Mexico
Celaya 1-1 Sonora

Sonora

Leones Negros UdeG