Tường thuật trực tiếp

Kết quả Hạng 2 Colombia - Vòng Aper 18

Thời gian ngày 02/08/2020


Kênh phát sóng :

Phong độ đối đầu

16-02-2020
Hạng 2 Colombia
Llaneros FC 1-1 Orsomarso
20-09-2019
Hạng 2 Colombia
Llaneros FC 2-0 Orsomarso
07-04-2019
Hạng 2 Colombia
Orsomarso 2-3 Llaneros FC
20-09-2018
Hạng 2 Colombia
Llaneros FC 2-1 Orsomarso
22-04-2018
Hạng 2 Colombia
Orsomarso 2-0 Llaneros FC
16-10-2017
Hạng 2 Colombia
Llaneros FC 1-2 Orsomarso
08-05-2017
Hạng 2 Colombia
Orsomarso 1-0 Llaneros FC
25-09-2016
Hạng 2 Colombia
Orsomarso 1-1 Llaneros FC
09-05-2016
Hạng 2 Colombia
Llaneros FC 1-1 Orsomarso
13-03-2020
Hạng 2 Colombia
Orsomarso 1-3 Boca Juniors Cali

Orsomarso

Llaneros FC