Tường thuật trực tiếp

Khuôn khổ Hạng 4 Đức - Miền Nam vòng 16

Thời gian ngày 22/11/2020


Kênh phát sóng :

Phong độ đối đầu

14-09-2019
Hạng 4 Đức - Miền Nam
Hoffenheim II 0-1 Homburg
14-03-2019
Hạng 4 Đức - Miền Nam
Hoffenheim II 0-2 Homburg
01-09-2018
Hạng 4 Đức - Miền Nam
Homburg 1-2 Hoffenheim II
10-09-2016
Hạng 4 Đức - Miền Nam
Homburg 0-3 Hoffenheim II
28-02-2016
Hạng 4 Đức - Miền Nam
Hoffenheim II 4-0 Homburg
15-08-2015
Hạng 4 Đức - Miền Nam
Homburg 2-2 Hoffenheim II
29-04-2015
Hạng 4 Đức - Miền Nam
Homburg 0-1 Hoffenheim II
14-09-2014
Hạng 4 Đức - Miền Nam
Hoffenheim II 1-2 Homburg
01-03-2014
Hạng 4 Đức - Miền Nam
Hoffenheim II 0-0 Homburg
17-08-2013
Hạng 4 Đức - Miền Nam
Homburg 4-2 Hoffenheim II

Hoffenheim II

Homburg