Tường thuật trực tiếp

Kết quả Hạng 2 Colombia - Vòng Aper 18

Thời gian ngày 02/08/2020


Kênh phát sóng :

Phong độ đối đầu

14-02-2020
Hạng 2 Colombia
Union Magdalena 1-1 Dep.Quindio
13-11-2018
Hạng 2 Colombia
Union Magdalena 2-1 Dep.Quindio
30-10-2018
Hạng 2 Colombia
Dep.Quindio 1-1 Union Magdalena
13-08-2018
Hạng 2 Colombia
Union Magdalena 5-0 Dep.Quindio
06-03-2018
Hạng 2 Colombia
Dep.Quindio 1-0 Union Magdalena
17-07-2017
Hạng 2 Colombia
Union Magdalena 0-2 Dep.Quindio
28-02-2017
Hạng 2 Colombia
Dep.Quindio 4-0 Union Magdalena
25-09-2016
Hạng 2 Colombia
Union Magdalena 2-1 Dep.Quindio
09-05-2016
Hạng 2 Colombia
Dep.Quindio 3-1 Union Magdalena
18-08-2015
Hạng 2 Colombia
Dep.Quindio 2-1 Union Magdalena

Dep.Quindio

Union Magdalena