Tường thuật trực tiếp

Kết quả Hạng 2 Mexico - Vòng Apt 5

10
vs
FT

(0-0)

Kênh phát sóng :

Phong độ đối đầu

17-09-2020
Hạng 2 Mexico
Atlante 1-0 Sonora
23-02-2020
Hạng 2 Mexico
Sonora 0-0 Atlante
09-11-2019
Hạng 2 Mexico
Atlante 2-0 Sonora
05-01-2019
Hạng 2 Mexico
Atlante 5-1 Sonora
21-07-2018
Hạng 2 Mexico
Sonora 2-1 Atlante
24-03-2018
Hạng 2 Mexico
Sonora 2-1 Atlante
04-11-2017
Hạng 2 Mexico
Atlante 0-1 Sonora
08-04-2017
Hạng 2 Mexico
Atlante 0-0 Sonora
05-11-2016
Hạng 2 Mexico
Sonora 0-1 Atlante
26-03-2016
Hạng 2 Mexico
Sonora 1-2 Atlante

Atlante

Sonora