Tường thuật trực tiếp

Khuôn khổ Hạng 3 Tây Ban Nha vòng 1

Thời gian ngày 18/10/2020


Kênh phát sóng :

Phong độ đối đầu

07-04-2019
Hạng 3 Tây Ban Nha
Hercules CF 0-0 Alcoyano
18-11-2018
Hạng 3 Tây Ban Nha
Alcoyano 1-0 Hercules CF
15-01-2018
Hạng 3 Tây Ban Nha
Hercules CF 1-2 Alcoyano
23-04-2017
Hạng 3 Tây Ban Nha
Hercules CF 1-3 Alcoyano
27-11-2016
Hạng 3 Tây Ban Nha
Alcoyano 3-0 Hercules CF
17-01-2016
Hạng 3 Tây Ban Nha
Hercules CF 0-2 Alcoyano
31-08-2015
Hạng 3 Tây Ban Nha
Alcoyano 0-0 Hercules CF
29-03-2015
Hạng 3 Tây Ban Nha
Hercules CF 0-2 Alcoyano
09-11-2014
Hạng 3 Tây Ban Nha
Alcoyano 1-0 Hercules CF
24-05-2012
Hạng 2 Tây Ban Nha
Alcoyano 0-5 Hercules CF

Alcoyano

Hercules CF