Vòng 1
Giờ Chủ nhà Tỷ số Đội khách hiệp 1
Lịch VĐQG Hồng Kông ngày 23-10-2021
15:30

Kitchee

vs

Eastern AA

-
Lịch VĐQG Hồng Kông ngày 24-10-2021
14:30

Southern District

vs

Hong Kong FC

-
17:00 2

Resources Capital

vs

HK Ranger

-
Lịch VĐQG Hồng Kông ngày 30-10-2021
15:30

Kitchee

vs

Hồng Kông U23

-
Lịch VĐQG Hồng Kông ngày 31-10-2021
14:30

Resources Capital

vs

Southern District

-
17:00

Eastern AA

vs

HK Ranger

-
Lịch VĐQG Hồng Kông ngày 06-11-2021
14:00

Southern District

vs

Hồng Kông U23

-
Lịch VĐQG Hồng Kông ngày 07-11-2021
14:00

Eastern AA

vs

Resources Capital

-
18:30

Hong Kong FC

vs

HK Ranger

-
Lịch VĐQG Hồng Kông ngày 20-11-2021
16:30

Eastern AA

vs

Southern District

-
Lịch VĐQG Hồng Kông ngày 21-11-2021
14:00

Hồng Kông U23

vs

Hong Kong FC

-
16:30

Lee Man FC

vs

Kitchee

-
Lịch VĐQG Hồng Kông ngày 05-12-2021
14:00 1

HK Ranger

vs

Kitchee

-
16:30

Lee Man FC

vs

Hồng Kông U23

-
Lịch VĐQG Hồng Kông ngày 12-12-2021
18:30

Hong Kong FC

vs

Lee Man FC

-
Lịch VĐQG Hồng Kông ngày 15-01-2022
14:00

Southern District

vs

HK Ranger

-
16:30

Lee Man FC

vs

Eastern AA

-
Lịch VĐQG Hồng Kông ngày 16-01-2022
14:00

Hồng Kông U23

vs

Resources Capital

-
18:30

Hong Kong FC

vs

Kitchee

-
Lịch VĐQG Hồng Kông ngày 22-01-2022
14:00

Kitchee

vs

Southern District

-
Lịch VĐQG Hồng Kông ngày 23-01-2022
14:00

HK Ranger

vs

Lee Man FC

-
16:30

Hồng Kông U23

vs

Eastern AA

-
18:30

Hong Kong FC

vs

Resources Capital

-
Lịch VĐQG Hồng Kông ngày 05-02-2022
14:00

Eastern AA

vs

Hong Kong FC

-
16:30

Resources Capital

vs

Kitchee

-
Lịch VĐQG Hồng Kông ngày 06-02-2022
14:00

HK Ranger

vs

Hồng Kông U23

-
16:30

Lee Man FC

vs

Southern District

-
Lịch VĐQG Hồng Kông ngày 20-02-2022
14:00

Lee Man FC

vs

Resources Capital

-
16:30

Hồng Kông U23

vs

Kitchee

-
Lịch VĐQG Hồng Kông ngày 25-02-2022
19:00

Hong Kong FC

vs

Southern District

-
Lịch VĐQG Hồng Kông ngày 26-02-2022
14:00

Eastern AA

vs

Kitchee

-
Lịch VĐQG Hồng Kông ngày 27-02-2022
14:00

HK Ranger

vs

Resources Capital

-
16:30

Hồng Kông U23

vs

Lee Man FC

-
Lịch VĐQG Hồng Kông ngày 02-03-2022
19:00

Kitchee

vs

Hong Kong FC

-
Lịch VĐQG Hồng Kông ngày 05-03-2022
14:30

Southern District

vs

Eastern AA

-
19:00

Kitchee

vs

HK Ranger

-
Lịch VĐQG Hồng Kông ngày 06-03-2022
14:30

Resources Capital

vs

Lee Man FC

-
18:30

Hong Kong FC

vs

Hồng Kông U23

-
Lịch VĐQG Hồng Kông ngày 12-03-2022
14:30

Southern District

vs

Lee Man FC

-
Lịch VĐQG Hồng Kông ngày 13-03-2022
18:30

Hong Kong FC

vs

Eastern AA

-
Lịch VĐQG Hồng Kông ngày 16-03-2022
19:00

Kitchee

vs

Lee Man FC

-
Lịch VĐQG Hồng Kông ngày 19-03-2022
14:30

Eastern AA

vs

Hồng Kông U23

-
17:00

Resources Capital

vs

Hong Kong FC

-
Lịch VĐQG Hồng Kông ngày 20-03-2022
14:30

Southern District

vs

Kitchee

-
17:00

Lee Man FC

vs

HK Ranger

-
Lịch VĐQG Hồng Kông ngày 02-04-2022
18:00

Eastern AA

vs

Lee Man FC

-
Lịch VĐQG Hồng Kông ngày 03-04-2022
15:30

Resources Capital

vs

Hồng Kông U23

-
Lịch VĐQG Hồng Kông ngày 05-04-2022
15:30

HK Ranger

vs

Southern District

-
Lịch VĐQG Hồng Kông ngày 06-04-2022
20:00

Kitchee

vs

Resources Capital

-
Lịch VĐQG Hồng Kông ngày 10-04-2022
15:30

HK Ranger

vs

Hong Kong FC

-