Vòng 1
Giờ Chủ nhà Tỷ số Đội khách hiệp 1
Lịch Guinness ICC 2019 ngày 17-07-2019
08:00

Fiorentina

vs

Chivas Guad.

-
Lịch Guinness ICC 2019 ngày 18-07-2019
10:05

Arsenal

vs

Bayern Munich

-
Lịch Guinness ICC 2019 ngày 20-07-2019
18:30 1

Man Utd

vs

Inter Milan

-
Lịch Guinness ICC 2019 ngày 21-07-2019
03:00

Benfica

vs

Chivas Guad.

-
05:00

Arsenal

vs

Fiorentina

-
07:00 1

Bayern Munich

vs

Real Madrid

-
18:30

Juventus

vs

Tottenham

-
Lịch Guinness ICC 2019 ngày 24-07-2019
06:00 31

Real Madrid

vs

Arsenal

-
31' 31

Chivas Guad.

vs

Atletico Madrid

-
08:00

Bayern Munich

vs

AC Milan

-
18:30 1

Juventus

vs

Inter Milan

-
Lịch Guinness ICC 2019 ngày 25-07-2019
07:00

Fiorentina

vs

Benfica

-
18:30 2

Tottenham

vs

Man Utd

-
Lịch Guinness ICC 2019 ngày 27-07-2019
07:05 1

Real Madrid

vs

Atletico Madrid

-
Lịch Guinness ICC 2019 ngày 29-07-2019
03:05

AC Milan

vs

Benfica

-
Lịch Guinness ICC 2019 ngày 03-08-2019
23:36 1

Man Utd

vs

AC Milan

-
Lịch Guinness ICC 2019 ngày 04-08-2019
21:06

Tottenham

vs

Inter Milan

-
Lịch Guinness ICC 2019 ngày 10-08-2019
23:05 2

Atletico Madrid

vs

Juventus

-