Vòng T.7
Giờ Chủ nhà Tỷ số Đội khách hiệp 1
Lịch Giao Hữu BD Nữ ngày 02-07-2021
07:35

Mỹ Nữ

vs

Mexico Nữ

-
Lịch Giao Hữu BD Nữ ngày 05-07-2021
04:00

Panama Nữ

vs

Nicaragua Nữ

-
Lịch Giao Hữu BD Nữ ngày 06-07-2021
04:00

Mỹ Nữ

vs

Mexico Nữ

-
Lịch Giao Hữu BD Nữ ngày 14-07-2021
17:20

Nhật Bản Nữ

vs

Australia Nữ

-
Lịch Giao Hữu BD Nữ ngày 15-07-2021
22:59

Albania Nữ

vs

T.N.Kỳ Nữ

-