Đội bóng Việt Nam All Stars

Tên đầy đủ:
Việt Nam All Stars