Đội bóng Turris Neapolis

Tên đầy đủ:
Turris Neapolis