Đội bóng Than Quảng Ninh

Tên đầy đủ:
Than Quảng Ninh