Đội bóng Tacoma Defiance

Tên đầy đủ:
Tacoma Defiance