Đội bóng Sichuan Jiannan Nữ

Tên đầy đủ:
Sichuan Jiannan Nữ