Đội bóng Sheikh Hussein

Tên đầy đủ:
Sheikh Hussein