Đội bóng Santa Lucia FC

Tên đầy đủ:
Santa Lucia FC