Đội bóng San. Wanderers

Tên đầy đủ:
San. Wanderers