Đội bóng TIRA-Persikabo

Tên đầy đủ:
TIRA-Persikabo