Đội bóng Masr lel Maqassah

Tên đầy đủ:
Masr lel Maqassah