Đội bóng Loko.Tbilisi 2

Tên đầy đủ:
Loko.Tbilisi 2