Đội bóng Las Palmas Atl.

Tên đầy đủ:
Las Palmas Atl.