Đội bóng Jag de Cordoba

Tên đầy đủ:
Jag de Cordoba