Đội bóng Hankofen-Hailing

Tên đầy đủ:
Hankofen-Hailing