Đội bóng Fidelis Andria

Tên đầy đủ:
Fidelis Andria