Đội bóng FC U Craiova 1948

Tên đầy đủ:
FC U Craiova 1948