Đội bóng Coquimbo Unido

Tên đầy đủ:
Coquimbo Unido